Bevar bilen.

Her vil vi prøve å forklare litt, hva vi mener med vårt slagord.


Når en bil var ny, var den fin og blank i lakken. Vi prøver å ta vare på dette ved å vaske og bone bilen så ofte som vi kan.
Som oftest blir ikke det samme gjort på undersiden av bilen, og det henger nokk sammen med vanskelig tilkomst, samt det vi ikke ser, tenker vi ikke så mye på.
Men selvfølgelig er det mange av oss som har bilen inne til understells behandling, og går i den tro på alt er i skjønneste orden.

På dette tidspunktet kan vi slå fast, en gang for alle. Biler vil ruste, samme hvor godt vi passer på dem.


Hvorfor vil en bil ruste?
Lakken på en bil har som hovedoppgave å beskytte bilen mot elementer som er skadelig for stålet.
Når det blir en skade i lakken som går helt inn til stålet, starter problemet med rust.
Det trenger ikke være store skaden i lakken, men til større skaden er til fortere vil vi oppdage rusten.
På oversiden av bilen, kan en forsinke utviklingen av rust ved å bone bilen ofte.
Da bonevoks vil legge seg som en beskytende hinne over skaden i lakken, og fohindre fuktighet i å komme i kontakt med stålet.
På undersiden av bilen er historien en helt annen, men det vil vi komme tilbake til litt senere.

Hva er rust?
For å forklare hva rust er, må vi en liten tur innom kjemien.
Ett mer dekkende ord for rust, er korrosjon. Korrosjon er en kjemisk reaksjon mellom stål og fuktighet.
Rust er oksidert jern, (Jernoksid) Vann består som kjent av 2 hydrogen atomer og 1 oksygen atom.
Når vann (fuktighet) kommer I kontakt med stål, starter en kjemisk prosess der oksygen atomet binder seg med jernioner, og danner jernoksid.
Hydrogen går tilbake til sin opprinnelige form som gass.

Vi vil ikke gå grundigere inn i hva rust er, da vi tror du har forstått hvordan rust oppstår.
Og kan enkelt si: Bilens stål i kontakt med fuktighet = Rust.

Hvordan ta vare på bilens underside.
Under siden "antirust behandling", kan vi lese at det er flere metoder å behandle bilen på undersiden.
Ved all antirust behandling, er det fordeler og ulemper med alle metodene.
Men felles for de alle er at de prøver å forhindre at fuktighet å komme i kontakt med stålet.
Vi kan dele antirust metodene inn i to kategorier: Olje baser og løsemiddel basert.


Løsemiddel basert antirustbehandling vil med tiden bare bli hardere (sprøere) og kan derfor sprekke ved steinsprut.
Under behandlingen blir bilen vasket med vann under høyt trykk, og er det sprekker i lakk eller gammel rustbehandling, vil det bli presset vann under lakk/ rustbehandling.
Dette vannet vil ikke forsvinne helt før ny rustbehandling påføres, noe som medfører at bilen ser fin ut, men det kan være mye rust under rust beskyttelsen.
Prisen for denne behandlingen er også betydelig høyere en olje basert behandling, men behandlingen har lengre gjentagelse intervall.


Olje basert antirust behandling vil alltid være fleksibelt, og vil ikke sprekke ved steinsprut. Bilen blir heller ikke vasket med vann før behandlingen.
Her blir det brukt trykk luft og skrape for å rengjøre bilen under før behandling. Er bilen fuktig når den kommer til behandling, vil den bli grundig tørket.
Siden oljen ikke størkner, er den mer utsatt for slitasje. Dette medfører at behandlingen må gjentas oftere.
Olje basert antirust behandling kan utføres på biler, som har løsemiddel basert behandling fra før.
Skulle det være sprekker i den gamle behandlingen eller i lakken vil oljen trenge inn i disse sprekkene, og lukke de på samme måte som når du boner bilen.
Det er denne typen antirust vi i Evje antirust utfører ved bruk av Fluid Film.


Hvis du vil bevare bilen, kan vi hjelpe deg med å få den "beste" antirust behandlingen på din bil.
Vår anbefaling er at det går 1,5 år mellom første og andre behandling, deretter en behandling hvert andre år.


Behandling med Fluid Film er relativt ny her på Sørlandet, men dette er en metode som er veldig populær på øst og vestlandet.